~Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang Ke Laman ini, Semoga Mendapat Manfaat ::::::: Ingatlah Allah Selalu Di Mana Jua Kita Berada ::::::: Wahai Saudaraku, Bersabarlah Di Atas Apa Yang Menimpamu, Sesungguhnya Allah Tetap Bersama Orang-Orang Yang Sabar ::::::: Menyeru Ke Arah Kebaikan Dan Mencegah Daripada Kemungkaran Adalah Tugas Bersama ::::::: Berjuang Ertinya Berkorban, Berkorban Ertinya Terkorban, Terkorban Ertinya Menderita, Menderita Itulah Asam Garam Perjuangan ::::::: Samaada Menang Atau Syahid, Tiada Istilah Kalah Dalam Perjuangan Islam ::::::: Terima Kasih Kerana Sudi Berkunjung Ke Laman Ini, Datang Lagi~

Friday, December 17, 2010

Adab-Adab Membaca Al-Quraan…Al-Qura'an sebagai Kitab Suci, Wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi s.a.w. yang membawa Rahmat ke seluruh alam ini melalui Malaikat Jibril pada malam 27 Ramadhan, mempunyai adab-adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Adab-adab itu sudah diatur dengan sangat baik, untuk penghormatan dan keagungan Al-Quran, tiap-tiap orang harus berpedoman kepadanya dan mengerjakannya.

Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin telah memperinci dengan sejelas-jelasnya bagaimana hendaknya adab-adab membaca Al-Qur'an menjadi adab yang mengenal batin, dan adab yang mengenal lahir.

Adab yang mengenal batin itu, diperinci lagi menjadi arti memahami asal kalimah, cara hati membesarkan kalimat Allah s.w.t, menghadirkan hati dikala membaca sampai ke tingkat memperluas, memperhalus perasaan dan membersihkan jiwa. Dengan demikian, kandungan Al-Quran yang dibaca dengan perantaraan lidah, dapat bersemi dalam jiwa dan meresap ke dalam hati sanubarinya. Kesemuanya ini adalah adab yang berhubungan dengan batin, iaitu dengan hati dan jiwa.

Sebagai contoh, Imam Al-Gazhali menjelaskan, bagaimana cara hati membesarkan kalimah Allah s.w.t, iaitu bagi pembaca Al-Qur'an ketika ia memulainya, maka terlebih dahulu ia harus menghadirkan dalam hatinya, betapa kebesaran Allah s.w.t. yang mempunyai kalimah-kalimah itu. Dia harus yakin dalam hatinya, bahawa yang dibacanya itu bukanlah kalam manusia, tetapi adalah kalam Allah ‘Azza wa Jalla. Membesarkan kalam Allah s.w.t. itu, bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam menjaga tulisan-tulisan Al-Quran itu sendiri.

Sebagaimana yang diriwayatkan, 'Ikrimah bin Abi Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran berselerak seolah-olah tersia-sia, lalu ia memungutnya selembar demi selembar, sambil berkata: "Ini adalah kalam Tuhanku!!! Ini adalah kalam Tuhanku, membesarkan kalam Allah s.w.t. berarti membesarkan Allah s.w.t."

Adapun mengenai adab lahir dalam membaca Al-Quran, selain didapati di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, juga banyak terdapat di dalam kitab-kitab lainnya. Misalnya dalam kitab Al-Itqan oleh Al-Imam Jalaludin As-Suyuthu, tantang adab membaca Al-Quran itu diperincinya sampai menjadi beberapa bagian.

Antara adab-adab membaca Al-Quran:

1. Disunatkan membaca Al-Quran sesudah berwudhu, dalam keadaan bersih, sebab yang dibaca adalah wahyu Allah s.w.t.

2. Mengambil Al-Quran hendaknya dengan tangan kanan, sebaiknya memegangnya dengan kedua belah tangan.

3. Disunatkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, seperti di rumah, di surau, di musolla dan di tempat-tempat lain yang dianggap bersih. Tapi yang paling utama ialah di masjid.

4. Disunatkan membaca Al-Quran menghadap ke Qiblat, membacanya dengan khusyu' dan tenang.

5. Ketika membaca Al-Quran, mulut hendaknya bersih, tidak berisi makanan, sebaiknya sebelum membaca Al-Quran mulut dan gigi dibersihkan terlebih dahulu.

6. Sebelum membaca Al-Quran disunatkan membaca ta'awwudz, yang berbunyi. Sesudah itu barulah dibaca Basmalah. Maksudnya, diminta lebih dahulu perlindungan dari Allah s.w.t, supaya terjauh pengaruh tipu daya syaitan, sehingga hati dan fikiran tetap tenang di waktu membaca Al-Quran, dijauhi dari gangguan. Biasa juga orang yang sebelum atau sesudah membaca ta'awwudz itu, berdoa dengan maksud memohon kepada Alah supaya hatinya menjadi terang. Doa itu berbunyi sebagai berikut.

"Ya Allah bukakanlah kiranya kepada kami hikmat-Mu, dan taburkanlah kepada kami rahmat dan khazanah-Mu, ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

7. Disunatkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang, sesuai dengan firman Allah s.w.t. dalam surah (73) Al-Muzammil ayat 4:

"....Dan bacalah Al Quran itu dengan tartil".

Sayyidina Ali k.w.j dalam menafsirkan ayat ini dia mengatakan “tartil” dalam ayat tersebut ialah membaca dengan bertajwid”. Membaca dengan tartil itu lebih banyak memberi bekas dan mempengaruhi jiwa, serta lebih mendatangkan ketenangan batin dan rasa hormat kepada Al-Quran.

Telah berkata Ibnu Abbas r.a.:" Aku lebih suka membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil, daripada ku baca seluruh Al-Quran dengan cara terburu-buru dan cepat-cepat."

8. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunatkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Cara pembacaan seperti inilah yang dikehendaki, iaitu lidahnya bergerak membaca, hatinya turut memperhatikan dan memikirkan arti dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacanya. Dengan demikian, ia akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya, iaitu membaca Al-Quran serta mendalami isi yang terkandung di dalamnya. Hal itu akan mendorongnya untuk mengamalkan isi Al-Quran itu. Firman Allah dalam surah (4) An-Nisaa ayat 82 berbunyi sebagai berikut:

Maksudnya: "Apakah mereka tidak memperhatikan (isi) Al Quran?..."

Bila membaca Al-Quran yang selalu disertai perhatian dan pemikiran arti dan maksudnya, maka dapat ditentukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat-ayat yang dibacanya.

Umpamanya: Bila bacaan sampai kepada ayat tasbih, maka dibacanya tasbih dan tahmid, bila sampai pada ayat Doa dan Istighfar, lalu berdoa dan minta ampun, bila sampai pada ayat azab, lalau meminta perlindungan kepada Allah, bila sampai kepada ayat rahmat, lalu meminta dan memohon rahmat dan begitulah seterusnya. Caranya, boleh diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas yang maksudnya: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. apabila membaca: "awal surah al-A’la beliau lalu membaca subhanarobbiyal a'la . Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, dan Wa-il bin Hijr yang maksudnya: "Aku dengan Rasulullah s.a.w. membaca surah Al-Fatihah, maka Rasulullah s.a.w. sesudah membaca ayat akhir surah al-Fatihah lalu membaca aamin . Demikian juga disunatkan sujud, bila membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah.

Ayat-ayat sajadah itu terdapat pada 15 tempat iaitu:
1-        surah Al-A'raaf ayat 206
2-        surah Ar-ra'd ayat 15
3-        surah An-Nahl ayat 50
4-        surah Bani Israil/al-Isra’ ayat 109
5-        surah Maryam ayat 58
6-        surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77
7-        surah Al-Furqaan ayat 60
8-        surah Annaml ayat 26
9-        surah As-Sajdah ayat 15
10-    surah As-Shaad ayat 24
11-    surah Haamim/Fissilat ayat 38
12-    surah An-Najm ayat 62
13-    surah Al-Insyiqaq ayat 21
14-    surah Al-'Alaq ayat 19

Selain itu, ayat Sajadah dalam surah Shaad disunatkan melakukan sujud Syukur. Rasulullah bersabda, mafhumnya, "Nabi Dawud Sujud kerana taubat dan kami sujud kerana syukur" - (HR. al-Nasa`ii).

9. Dalam membaca Al-Quran itu, hendaknya benar-benar diresapkan arti dan maksudnya, lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambarkan nasib orang-orang yang berdosa, dan bagaimana hebatnya siksaan yang disediakan bagi mereka. Sehubungan itu, menurut riwayat, para sahabat banyak yang mencucurkan air matanya di kala membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan betapa nasib yang akan diderita oleh orang-orang yang berdosa.

Pada suatu ketika, seorang sahabat melihat sayyidina Ali k.w.j membaca al-Quran, apabila sampai di satu ayat, lalu Sayyidina Ali pengsan, sahabat tersebut pelik dan risau ingatkan Sayyidina Ali meninggal, lalu dia laporkan kepada Isteri Sayyidina Ali keadaan Sayyidina Ali, lalu Isterinya berkata “memanglah, Sayyidina Ali apabila membaca al-Quran, menangis dan pengsan adalah perkara biasa”.

10. Disunatkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus lagi merdu, sebab suara yang bagus dan merdu itu menambah keindahan uslubnya Al-Quran. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

"Kamu hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu" Sila rujuk kitab Adab Halamat Al-Quran.

Diriwayatkan, bahawa pada suatu malam Rasulullah s.a.w. menunggu-nunggu istrinya, Siti 'Aisyah r.a. yang kebetulan agak terlambat datangnya. Setelah ia datang, Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya: "Bagaimanakah keadaanmu?" Aisyah menjawab: "Aku terlambat datang, karana mendengarkan bacaan Al-Quran seseorang yang sangat bagus lagi merdu suaranya. Belum pernah aku mendengarkan suara sebagus itu. "Maka Rasulullah s.a.w. terus berdiri dan pergi mendengarkan bacaan Al-Quran yang dikatakan Sayyidatina ‘Aisyah itu. Rasulullah s.a.w. kembali dan mengatakan kepada Aisyah: "Orang itu adalah Salim, budak sahaya Abi Huzaifah. Puji-pujian bagi Allah s.w.t.  yang telah menjadikan orang yang suaranya merdu seperti Salim itu sebagai ummatku."

Oleh sebab itu, melagukan Al-Quran dengan suara yang bagus, adalah disunatkan, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan tata cara membaca sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid, seperti menjaga madnya, harakatnya (barisnya) idghamnya dan lain-lainnya.

Di dalam kitab zawaidur raudhah, diterangkan bahawa melagukan Al-Quran dengan cara bermain-main serta melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas itu, haramlah hukumnya, orang yang membacanya dianggap fasiq, juga orang yang mendengarkannya turut berdosa.

11. Seboleh-bolehnya membaca Al-Quran janganlah diputuskan hanya karana hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya pembacaan diteruskan sampai ke batas yang telah ditentukan, barulah disudahi. Juga dilarang tertawa-tawa, bermain-main dan lain-lain yang semacam itu, ketika sedang membaca Al-Quran. Sebab pekerjaan yang seperti itu tidak layak dilakukan sewaktu membaca Kitab Suci dan berarti tidak menghormati kesuciannya.

Itulah antara adab-adab yang terpenting yang harus dijaga dan diperhatikan, sehingga dengan demikian kesucian Al-Quran dapat terpelihara menurut arti yang sebenarnya. Selain itu, kita sebagai umat Islam, selepas memahami dan menghayati benar-benar kehendak al-Quran, maka perlu pula kepada pengamalan dalam kehidupan, bukan sekadar faham dan membaca sampai pengsan kerana takutkan azab Allah lalu tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Hak-hak kita kepada al-Quran perlu kita perjuangkan demi memastikan Islam dan al-Quran diletakkan di tempat yang sepatutnya, bukan hanya dibaca dalam majlis-majlis dan dibuat pertandingan. Dengan mengamalkannya, mudah-mudahan akan mendapat berkat dan keredhaan Allah, insya Allah.  Sekian, wassalam…

0 comments:

Post a Comment

 

Komuniti Blogger

Komuniti Blogger Azhari Photobucket

Jalinan Persahabatan